Ceturtdiena, 13. jūnijs
Vārda dienas: Zigfrīds,  Ainārs,  Uva
Detaļas
Tālrunis E-pasts Vieta Cena
Tālrunis: E-pasts: Vieta:- Cena:-

Kaut mēs spētu māmulītei
Mūža miegu sasildīt,
Klājot savu villainīti,
Sedzot baltu paladziņu.
/V.Kokle-Līviņa/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Aijai un pārējiem piederīgajiem sakarā ar māmuļas zaudējumu

Kurzemes darba biedri