Piektdiena, 14. jūnijs
Vārda dienas: Tija,  Saiva,  Sentis,  Santis,  Saivis
Detaļas
Tālrunis E-pasts Vieta Cena
Tālrunis: E-pasts: Vieta:- Cena:-

Es jau neaizeju,
Es vienmēr būšu putenī,
Bērzos,zvaigznēs un bērnos
savos./Ā.Elksne/
Izsakām līdzjūtību Vairai Mežiņai un piederīgajiem,mammu mūžībā pavadot.
Skrundas audējas