Ceturtdiena, 13. jūnijs
Vārda dienas: Zigfrīds,  Ainārs,  Uva
Detaļas
Tālrunis E-pasts Vieta Cena
Tālrunis: E-pasts: Vieta:- Cena:-

Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei,
Pārtrūkst stīga,un viss paliek
kluss.
/Ā.Elksne/
Izsakām līdzjūtību Lailai Tamsonei ,
brāli Zigurdu Balodi mūžībā pavadot.

Izsaka bērni ar ģimenēm.